تاریخ امروز۸ آذر ۱۳۹۹

منتخب سردبیر

جملات تاکیدی مثبت روزانه

شاید باورش سخت باشه ولی در واقع ما با افکار و باورهای خود چه مثبت و چه منفی یک...

قدرت جادویی جملات تاکیدی

ما با فکر به چیزهایی که نمی خواهیم آن افکار منفی را به جهان هستی می فرستیم و جهان...

فایل صوتی جملات جذب شغل و درآمد بهتر

تکرار نمودن جملات تاکیدی مثبت در زندگی باعث افزایش کارآیی ذهن می می گردد و برای اینکه افکار مثبت...

فایل صوتی جملات جذب عشق و ازدواج

تکرار نمودن جملات تاکیدی مثبت در زندگی باعث افزایش کارآیی ذهن می گردد و برای اینکه افکار مثبت به...

فایل صوتی جملات تاکیدی افزایش اعتماد به نفس

هر فردی دارای یک سری نقاط مثبت و مهارت های خاصی است که او را از دیگران متمایز می...

فایل صوتی شکرگزاری روزانه

وقتی به زندگی خود نگاه کنیم هزاران نعمت به ما داده شده که حتی توجهی به آنها نمی کنیم...

جذب ثروت با قانون جذب

در دنیای ما قانون های زیادی وجود دارد که قانون جذب یکی از آن قانون هاست که به ما کمک میکند تا بتوانیم...

تابلوی تجسم چیست

تابلوی تجسم کمک می کند تا بتوانید با کمک قانون جذب تصویر سازی ذهنی کرده و فرکانس ذهنی قدرتمندی  برای جذب خواسته خود...

جملات تاکیدی جذب همسر دلخواه

تکرار نمودن جملات تاکیدی مثبت در زندگی باعث افزایش کارآیی ذهن می گردد و برای اینکه افکار مثبت به ذهن ما متصل شوند...

لیست شکرگزاری روزانه

شکرگزاری یکی از راه های تشکر از خداوند مهربان برای نعمت های بیکرانی است که به ما داده است و به خیلی از...

لیست شکرگزاری سلامتی بدن

وقتی به زندگی خود نگاه کنیم هزاران نعمت به ما داده شده که حتی توجهی به آنها نمی کنیم ولی میلیون ها نفر...

فواید شکرگزاری روزانه

از نعمت های که به شما داده شده شکرگزاری کنید تا نعمت های بیشتری به شما داده شود وقتی به زندگی خود نگاه...