تاریخ امروز۱۲ اسفند ۱۳۹۹

آشنایی با فرشته ها و نحوه نامه نوشتن به آن ها

در این مطلب در کنار چهار فرشته معروف جبرئیل ، میکائیل ، اسرافیل و عزرائیل با فرشته هایی دیگری آشنا شوید که از سوی خدا برای بوجود آوردن زندگی بهتر آمده اند . نامه نوشتن به فرشته ها در…