تاریخ امروز۳۰ تیر ۱۴۰۳

قانون جذب چیست

یکی از اصلی ترین قوانین حاکم بر جهان ،قانون جذب می باشد  که با استفاده از قدرت ذهن و کلام ، آن چه در فکر ما می گذرد را به سوی خود جذب می کنیم و به واقعیت های…